** Cho biết ở bướm tằm: A quy định kén dài, a quy định kén bầu; B quy định kén màu trắng, b quy định kén màu vàng, các gen cùng nằm trên một cặp NST thường.

Cho P mang các cặp gen ♀(Aa, Bb) x ♂(Aa, Bb), đời F1 có 4 kiểu hình tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng.

Kết quả lai phân tích bướm tằm cái nói trên, có số kiểu hình theo tỉ lệ là:

A.

4 kiểu hình, tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

B.

2 kiểu hình, tỉ lệ 1 : 1.

C.

4 kiểu hình, tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1.

D.

4 kiểu hình, tỉ lệ không bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 kiểu hình, tỉ lệ 1 : 1.

Bướm tằm cái có kiểu gen , không xảy ra hoán vị gen, chỉ tạo 2 kiểu giao tử AB = ab = .

Sơ đồ lai: x .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...