** Cho biết ở bướm tằm: A quy định kén dài, a quy định kén bầu; B quy định kén màu trắng, b quy định kén màu vàng, các gen cùng nằm trên một cặp NST thường.

Nội dung nào sau đây đúng?

A.

Hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm cái, không xảy ra ở bướm tằm đực.

B.

Ở bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm đực, không xảy ra ở bướm tằm cái.

C.

Ở bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen xảy ra ở cả giới đực và giới cái với tần số như nhau.

D.

Ở bướm tằm, các gen càng gần tâm động càng dễ xảy ra hoán vị gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ở bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm đực, không xảy ra ở bướm tằm cái.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...