** Cho biết ở bướm tằm: A quy định kén dài, a quy định kén bầu; B quy định kén màu trắng, b quy định kén màu vàng, các gen cùng nằm trên một cặp NST thường.

Nội dung nào sau đây đúng?

A.

Hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm cái, không xảy ra ở bướm tằm đực.

B.

Ở bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm đực, không xảy ra ở bướm tằm cái.

C.

Ở bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen xảy ra ở cả giới đực và giới cái với tần số như nhau.

D.

Ở bướm tằm, các gen càng gần tâm động càng dễ xảy ra hoán vị gen.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...