Cho biết Na (Z = 11), cấu hình electron của ion Na+ là:

A.

1s22s22p63s2.

B.

1s22s22p63s1.

C.

1s22s22p5.

D.

1s22s22p6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1s22s22p6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...