Cho biết mục tiêu đấu tranh trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919- 1926 ?

A.

Đòi một số quyền lợi về kinh tế và các quyền tự do dân chủ

B.

Chống bọn tư bản Pháp nắm độc qưyền xuất cảng lúa gạo

C.

Đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925)

D.

Thành lập Đảng Lập hiến tập hợp lực lượng quần chúng chống Pháp

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đòi một số quyền lợi về kinh tế và các quyền tự do dân chủ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...