Cho biết khối lượng các prôtôn, nơtrôn lần lượt là:

mp= 1,0073u, mn= 1,0087u, lu = 931

Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân , Cs, Fe và He là:

A.

Cs.

B.

.

C.

Fe.

D.

He.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...