Cho biết khối lượng các hạt α, proton, nowtron lần lượt là:

mα = 4,0015u, mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, lu = 931

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nguyên tử Heli là:

 

A.

0,0305 MeV.

B.

14,2 MeV.

C.

7,1 MeV.

D.

28,4 MeV.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...