Cho biết khối lượng các hạt α, proton, nowtron lần lượt là:

mα = 4,0015u, mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, lu = 931

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nguyên tử Heli là:

 

A.

0,0305 MeV.

B.

14,2 MeV.

C.

7,1 MeV.

D.

28,4 MeV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...