Cho biết 

Khẳng định nào sau đây là sai?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì  nên  là sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...