Cho biết hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn các dung dịch FeCl3 và Na2CO3?

A.

Kết tủa trắng.

B.

Kết tủa đỏ nâu.

C.

Kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí.

D.

Kết tủa trắng và sủi bọt khí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...