Cho biết hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn các dung dịch FeCl3 và Na2CO3?

A.

Kết tủa trắng.

B.

Kết tủa đỏ nâu.

C.

Kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí.

D.

Kết tủa trắng và sủi bọt khí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...