Cho biết đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1919 đến trước tháng 8-1925?

A. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế, mang tính tự phát
B. Phong trào thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế
C. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi, chính trị và kinh tế có ý thức
D. Phong trào thể hiện ý thức chính trị
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...