Cho biết đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925?

A.

Phong trào thể hiện ý thức chính trị

B.

Phong trào đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế

C.

Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế và chính trị, tự giác.

D.

Phong trào đấu tranh chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế, mang tính tự phát

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phong trào đấu tranh chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế, mang tính tự phát

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...