Cho biết Cu (Z = 29) cấu hình electron của ion Cu2+ là:

A.

1s22s22p63s23p63d9.

B.

1s22s22p63s23p63d74s2.

C.

1s22s22p63s23p63d84s1.

D.

1s22s22p63s23p63d94s1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1s22s22p63s23p63d9.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...