Cho biết Cu (Z = 29) cấu hình electron của ion Cu2+ là:

A.

1s22s22p63s23p63d9.

B.

1s22s22p63s23p63d74s2.

C.

1s22s22p63s23p63d84s1.

D.

1s22s22p63s23p63d94s1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1s22s22p63s23p63d9.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...