Cho biết Cr (Z = 24). Cấu hình của ion Cr3+ là:

A.

1s22s23s23p63d14s2.

B.

1s22s22p63s23p63d3.

C.

1s22s23s23p63d24s1.

D.

1s22s23s23p63d24s2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1s22s22p63s23p63d3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...