Cho biết Cr (Z = 24). Cấu hình của ion Cr3+ là:

A.

1s22s23s23p63d14s2.

B.

1s22s22p63s23p63d3.

C.

1s22s23s23p63d24s1.

D.

1s22s23s23p63d24s2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1s22s22p63s23p63d3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...