Cho biết chất nào sau đây thuộc hợp chất monosaccarit

A.

Mantozo

B.

Saccarozo

C.

Glucozo

D.

Tinh bột

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Glucozo

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...