Cho biết chất nào sau đây thuộc hợp chất monosaccarit

A.

Mantozo

B.

Saccarozo

C.

Glucozo

D.

Tinh bột

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Glucozo

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...