Cho biết Ca (Z = 19) cấu hình electron của ion Ca2+ là:

A.

1s22s22p63s23p64s2.

B.

1s22s22p63s23p64s1.

C.

1s22s22p63s23p6.

D.

1s22s22p63s23p64s24p2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1s22s22p63s23p6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...