** Cho biết bưm tằm: Gen A quy định kén dài; gen a quy định kén bầu; gen B quy định kén trắng; gen b quy định kén vàng. Các gen cùng nằm trên 1NST thường và hiện tưng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tm đực. Phép lai P mang các cặp gen ♀(Aa,Bb) x ♂(Aa,Bb), đời F1 có đủ 4 kiểu hình tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng. Phải lai giữa bố mẹ có kiểu gen nào để F1 xuất hiện ba loại kiểu hình tỉ lệ 1(A - bb) : 2(A - B -) : 1(aaB -)?

A.

hoặc .

B.

hoặc .

C.

hoặc .

D.

hoặc .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hoặc .

Gọi p là tần số hoán vị ở bướm tằm đực

Phép lai 1:

Giao tử đực AB = ab = ; Ab = aB = ; Giao tử cái AB = aB = ;

Phép lai 2:

Giao tử đực AB = ab = ; Ab = aB = ; Giao tử cái Ab = aB =

Kết quả cả 2 trường hợp giống nhau:

có kiểu hình (A-bb) : 2. có kiểu hình (A - B -) : có kiểu hình (aaB -).    (với mọi p < 50%)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...