** Cho biết bưm tằm: Gen A quy định kén dài; gen a quy định kén bầu; gen B quy định kén trắng; gen b quy định kén vàng. Các gen cùng nằm trên 1NST thường và hiện tưng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tm đực. Phép lai P mang các cặp gen ♀(Aa,Bb) x ♂(Aa,Bb), đời F1 có đủ 4 kiểu hình tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng. Phải lai giữa bố mẹ có kiểu gen nào để F1 xuất hiện ba loại kiểu hình tỉ lệ 1(A - bb) : 2(A - B -) : 1(aaB -)?

A.

hoặc .

B.

hoặc .

C.

hoặc .

D.

hoặc .

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...