** Cho biết bướm tằm A quy định kén dài; a quy định kén bầu; B quy định kén màu trắng; b quy định kén màu vàng. Các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Phép lai: P ♀(Aa, Bb) x ♂(Aa, Bb) F1 thu được 4 kiểu hình tỉ lệ: 9 kén dài, trắng : 3 kén dài, vàng : 3 kén bầu, trắng : 1 kén bầu, vàng.

Phải lai giữa bố mẹ có kiểu gen nào, để F1 xuất hiện ba loại kiểu hình, tỉ lệ

1(A - bb ) : 2(A - B -) : 1(aaB -)?

A.

hoặc .

B.

hoặc .

C.

hoặc .

D.

Không có phép lai nào có tỉ lệ trên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...