Cho biết Al (Z = 13), cấu hình electron của ion Al3+ là:

A.

1s22s22p63s23p6.

B.

1s22s22p6.

C.

1s22s22p63s2.

D.

1s22s22p63s23p1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1s22s22p6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...