Cho biết Al (Z = 13), cấu hình electron của ion Al3+ là:

A.

1s22s22p63s23p6.

B.

1s22s22p6.

C.

1s22s22p63s2.

D.

1s22s22p63s23p1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1s22s22p6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...