** Cho biết AA: quả tròn; Aa: quả bầu, aa: quả dài; B: hạt vàng, b: hạt trắng; D: hạt to, d: hạt nhỏ. Cho thế hệ P có kiểu gen AabbDd x aaBbDd.

Xác suất xuất hiện ở F1 loại kiểu hình quả bầu, hạt vàng, to bằng:

A.

18,75%.

B.

37,5%.

C.

12,5%.

D.

6,25%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

18,75%.

Xác suất xuất hiện quả bầu, hạt vàng, to = .. = = 18,75%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...