** Cho biết AA: quả tròn; Aa: quả bầu, aa: quả dài; B: hạt vàng, b: hạt trắng; D: hạt to, d: hạt nhỏ.

Nếu F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1, kiểu gen của P sẽ là:

A.

AABbDd x AABbDd hoặc aaBbDd x aaBbDd.

B.

AABbDd x AABbDd hoặc aaBbDd x aaBbDd hoặc AABbDd x aaBbDd.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AABbDd x AABbDd hoặc aaBbDd x aaBbDd hoặc AABbDd x aaBbDd.

Tỉ lệ kiểu hình F1 = 9 : 3 : 3 : 1 = (1) (3 : 1) (3 : 1). Suy ra  kiểu gen của P có thể là 1 trong 3 trường hợp sau: AABbDd x AABbDd, aaBbDd x aaBbDd, AABbDd x aaBbDd.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...