** Cho biết AA: quả tròn; Aa: quả bầu, aa: quả dài; B: hạt vàng, b: hạt trắng; D: hạt to, d: hạt nhỏ.

Nếu F1 đồng loạt xuất hiện một kiểu hình, kiểu gen của P có thể là 1 trong số bao nhiêu trường hợp?

A.

1.

B.

84.

C.

48.

D.

42.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...