** Cho biết AA: quả tròn; Aa: quả bầu, aa: quả dài; B: hạt vàng, b: hạt trắng; D: hạt to, d: hạt nhỏ.

Kiểu gen của P như thế nào, để F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1?

A.

AaBbDd x aaBbDd.

B.

AaBbDd x aaBbDd hoặc AABbDd x AaBbDd.

C.

AaBbDd x AABbDd hoặc AaBbDd x aabbDd.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AaBbDd x aaBbDd hoặc AABbDd x AaBbDd.

Tỉ lệ 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 = (1 : 1) (9 : 3 : 3 : 1) = (1 : 1) (3 : 1) (3 : 1). Vậy, kiểu gen của P có thể: AaBbDd x aaBbDd hoặc AaBbDd x AABbDd.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...