** Cho biết A: Chín sớm, a: Chín muộn; B: Hạt nâu, b: Hạt trắng. Các cặp alen phân li độc lập nhau.

Nếu F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Có bao nhiêu phép lai ở P cho kết quả trên?

A.

2.

B.

1.

C.

3.

D.

4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...