** Cho biết A: Chín sớm, a: Chín muộn; B: Hạt nâu, b: Hạt trắng. Các cặp alen phân li độc lập nhau.

Nếu F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 : 3 : 1: 1 sẽ có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên?

A.

1.

B.

2.

C.

4.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2.

Tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 = (3 : 1)(1 : 1) = (1 : 1)(3 : 1)

Trường hợp 1: + Thời gian chín phân li 3 : 1 P: Aa x Aa

                       + Màu sắc hạt phân li 1 : 1  P: Bb x bb

Suy ra kiểu gen P: AaBb x Aabb.

Trường hợp 2: + Thời gian chín phân li 1 : 1  P: Aa x aa

                      + Màu sắc hạt phân li 3 : 1  P: Bb x Bb

Suy ra kiểu gen P: AaBb x aaBb.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...