Cho biết 1u = 1,66.10–27 (kg), NA = 6,022.1023/mol. Tìm câu đúng trong số các câu dưới đây:

A.

Khối lượng nguyên tử của rađi là m = 226,0254 u. Khối lượng của electron là me = 0,0055 u. Suy ra khối lượng của một mol nguyên tử rađi là 225,87 (g), khối lượng của một mol hạt nhân rađi là 225,82 (g).

B.

Hạt nhân của nguyên tử Ra được tạo nên từ 88 nơtron và 226 prôton nên mang điện tích là +226e.

C.

Nguyên tử lượng của Ra là 226,0245. Tính ra trong một gam Ra có 2,66.1021 nguyên tử Ra.

D.

Tia α là hạt nhân của nguyên tử  được phóng ra từ hạt nhân các nguyên tử với vận tốc v = 107 (m/s). Tia α mang điện tích +2e nên bị lệch trong điện trường và từ trường, gây iôn hóa môi trường, đâm xuyên yếu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...