Cho biết 1u = 1,66.10–27 (kg), NA = 6,022.1023/mol. Tìm câu đúng trong số các câu dưới đây:

A.

Khối lượng nguyên tử của rađi là m = 226,0254 u. Khối lượng của electron là me = 0,0055 u. Suy ra khối lượng của một mol nguyên tử rađi là 225,87 (g), khối lượng của một mol hạt nhân rađi là 225,82 (g).

B.

Hạt nhân của nguyên tử Ra được tạo nên từ 88 nơtron và 226 prôton nên mang điện tích là +226e.

C.

Nguyên tử lượng của Ra là 226,0245. Tính ra trong một gam Ra có 2,66.1021 nguyên tử Ra.

D.

Tia α là hạt nhân của nguyên tử  được phóng ra từ hạt nhân các nguyên tử với vận tốc v = 107 (m/s). Tia α mang điện tích +2e nên bị lệch trong điện trường và từ trường, gây iôn hóa môi trường, đâm xuyên yếu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khối lượng nguyên tử của rađi là m = 226,0254 u. Khối lượng của electron là me = 0,0055 u. Suy ra khối lượng của một mol nguyên tử rađi là 225,87 (g), khối lượng của một mol hạt nhân rađi là 225,82 (g).

Tia α là hạt nhân của nguyên tử  được phóng ra từ hạt nhân các nguyên tử với vận tốc v = 107 (m/s). Tia α mang điện tích +2e nên bị lệch trong điện trường và từ trường, gây ra iôn hóa môi trường, đâm xuyên yếu chỉ đi được 8 (cm) trong không khí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...