Cho bất phương trình log12(2x2x1)log12(x2+4x5) . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A.   Bất phương trình có nghĩa khi x<5 .
B.   Tập nghiệm S=(1;4] .
C.   Bất phương trình có nghĩa khi x>1 .
D.   Tập nghiệm S=(;1)(4;+) .
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề trắc nghiệm toán lớp 12 - ôn luyện Hàm số mũ và logarit

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...