Cho ba số thực img1 Tìm giá trị nhỏ nhất img2 của biểu thức: img3

A.

img1        

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 img1

Khi đó: img2 Áp dụng bất đẳng thức AM - GM ta có: img3 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...