Cho bảng số liệu

Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của nước ta qua các giai đoạn Đơn vị (%)

Giai đoạn

1986-1991

1992-1997

1998-2001

2002-2007

2015

Tốc độ tăng trưởng

4,7

8,8

6,1

7,9

5,3

 

 

 

 

(Nguồn: Xử lí số liệu từ niên giám thống kê qua các năm)

Nhận định nào sau đây không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta năm 1986-2015?

A. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất là 1986-1991
B. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta biến động qua các giai đoạn
C. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm
D. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao nhất là 1992-1997
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Nhận định không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta năm 1986-2015 là Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm vì từ 1986-2015, tốc độ tăng trưởng GDP còn biến động qua các giai đoạn. Ví dụ 1986-1991 tốc độ tăng trưởng GDP là 4,7%; giai đoạn 1992-1997 tăng lên 8,8% nhưng đến 1998-2001 lại giảm còn 6,1%...

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Địa lý trường THPT Chuyên Thái Bình - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...