Cho bảng số liệu tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta từ 1995 – 2005 (%)

Năm 1995 1999 2003 2005
Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên 1,65 1,51 1,47 1,31

Nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ gia tăng dân số của nước ta?

A.

thấp và ổn định

B.

Khá ổn định.

C.

không ổn định

D.

Ngày càng giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày càng giảm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...