Cho bảng số liệu sau:

GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mỹ Latinh năm 2014 Đơn vị: tỉ USD

Quốc gia

GDP

Tổng số nợ

Quốc gia

GDP

Tổng số nợ

Ác-hen-ti-na

151,5

158,0

 Mê-hi-cô

676,5

149,9

Bra-xin

605,0

220,0

Pa-na-ma

13,8

8,8

Ha-mai-ca

8,0

6,0

Vê-nê-xu-ê-la

109,3

33,2

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 11, Nhà xuất bản giáo dục, 2017)

Quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cáo nhất và thấp nhất là

A. Mê-hi-cô và Bra-xin
B. Bra-xin và Ác-hen-ti-na
C. Ác-hen-ti-na và Mê-hi-cô
D. Mê-hi-cô và Ác-hen-ti-na
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...