Cho bảng số liệu sau:

GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mỹ Latinh năm 2014 Đơn vị: tỉ USD

Quốc gia

GDP

Tổng số nợ

Quốc gia

GDP

Tổng số nợ

Ác-hen-ti-na

151,5

158,0

 Mê-hi-cô

676,5

149,9

Bra-xin

605,0

220,0

Pa-na-ma

13,8

8,8

Ha-mai-ca

8,0

6,0

Vê-nê-xu-ê-la

109,3

33,2

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 11, Nhà xuất bản giáo dục, 2017)

Quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cáo nhất và thấp nhất là

A. Mê-hi-cô và Bra-xin
B. Bra-xin và Ác-hen-ti-na
C. Ác-hen-ti-na và Mê-hi-cô
D. Mê-hi-cô và Ác-hen-ti-na
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Xử lí số liệu theo công thức: Tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP=Tổng số nợ/GDP*100% Ta có bảng Tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP của các quốc gia Mĩ Latinh

Quốc gia

Tổng số nợ/GDP

Quốc gia

Tổng số nợ/GDP

Ác-hen-ti-na

104,3

 Mê-hi-cô

22,2

Bra-xin           

36,4

Pa-na-ma

63,8

Ha-mai-ca

75

Vê-nê-xu-ê-la

30,4

=> Như vậy, Ác-hen-ti-na có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cao nhất và Mê-hi-cô có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP thấp nhất

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Địa lý trường THPT Chuyên Thái Bình - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...