Cho bảng số liệu:

Địa điểm

Nhiệt độ trung bình

Tháng

Nhiệt độ trung bình

Nhiệt độ trung bình

Lạng Sơn

 13,3  27,0  21,2

Hà Nội

16,4  28.9   23,5

Vinh

 17,6  29,6  23,9

Huế

 19,7  29,4 25,1 

Quy Nhơn

 23,0 27,9   26,8

Tp.Hồ Chí Minh

 25,8  27,1 26,9

Nhận xét nào chưa đúng về bảng số lượng trên

A. Nhiệt độ trung bình tháng 1 có sự chênh lệnh lớn giữa hai miền Bắc và Nam
B. Nhiệt độ trung bình tháng 7 cao nhất ở miền Trung
C. Nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 7 và trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam
D. Biên độ nhiệt năm giảm dần từ Bắc vào Nam
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Dựa vào bảng số liệu đã cho, dễ nhận thấy - Nhiệt độ trung bình tháng 1 tăng dần từ Bắc vào Nam - Nhiệt độ trung bình năm cũng tăng dần từ Bắc vào Nam - Nhiệt độ trung bình tháng 7 cao nhất ở miền Trung, 2 miền Bắc - Nam có nhiệt độ thấp hơn => nhận xét Nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 7 và trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam là chưa đúng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPTQG môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...