Cho bảng số liệu

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000-2005 (%)

Nhóm tuổi

0-14

15-64

Trên 65

Các nước đang phát triển

32

63

5

Các nước phát triển

17

68

15

(Nguồn: sách giáo khoa Địa lí 11, Nhà xuất bản giáo dục, 2007)

Nhận xét nào chính xác về cơ cấu dân số của hai nhóm nước

A. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số già, nước phát triển có cơ cấu dân số trẻ
B. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ, nước phát triển có cơ cấu dân số “vàng”
C. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ, nước phát triển có cơ cấu dân số già
D. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số già, nước phát triển có cơ cấu dân số “vàng”
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Dựa vào bảng số liệu đã cho nhận xét thấy các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ (tỉ lệ người trẻ <15 tuổi cao, tỉ lệ người già >65 thấp), nước phát triển có cơ cấu dân số già (tỉ lệ người già > 65 cao) Giair thích thêm cơ cấu dân số “vàng” là cơ cấu dân số có tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao gấp đôi tỉ lệ người dưới độ tuổi lao động và tỉ lệ người trên độ tuổi lao động

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Địa lý trường THPT Chuyên Thái Bình - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...