Cho bán kính quỹ đạo Bo thứ nhất 0,53.10–10 m. Bán kính quỹ đạo Bo thứ 5 là:

A.

2,65.10–10 m.

B.

0,106.10–10 m.

C.

10,25.10–10 m.

D.

13,25.10–10 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

13,25.10–10 m.

Áp dụng công thức: rn = n2r0 = 25.0,53.10–10 = 13,25.10–10 m.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...