Cho bán kính quỹ đạo Bo thứ nhất 0,53.10–10 m. Bán kính quỹ đạo Bo thứ 5 là:

A.

2,65.10–10 m.

B.

0,106.10–10 m.

C.

10,25.10–10 m.

D.

13,25.10–10 m.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...