Cho bán kính quỹ đạo Bo thứ nhất 0,53.10–10 m. Bán kính quỹ đạo Bo thứ 5 là:

A.

2,65.10–10 m.

B.

0,106.10–10 m.

C.

10,25.10–10 m.

D.

13,25.10–10 m.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...