Cho ba ví dụ sau:
(1): Rũ mạnh quần áo cho sạch bụi.
(2): Khi đang chạy nếu bị vướng chân thì luôn ngã về phía trước.
(3): Vận động viên nhảy xa phải chạy lấy đà (trớn).
Ví dụ nào là sự biểu hiện của quán tính?

A.

Ví dụ (1).

B.

Ví dụ (2) và (3)

C.

Cả 3 ví dụ (1);  (2) và (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Hạt bụi có vận tốc do rũ áo tiếp tục bay tới khi áo bị giữ lại.
- Người chạy có vận tốc nên:
+ ngã chúi về trước (hướng vận tốc) khi chân bị giữ lại.
+ phóng tới khi nhảy, do đó bay xa
Vậy cả 3 ví dụ (1);  (2) và (3) là sự biểu hiện của quán tính.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...