Cho ba ví dụ sau:
(1): Rũ mạnh quần áo cho sạch bụi.
(2): Khi đang chạy nếu bị vướng chân thì luôn ngã về phía trước.
(3): Vận động viên nhảy xa phải chạy lấy đà (trớn).
Ví dụ nào là sự biểu hiện của quán tính?

A.

Ví dụ (1).

B.

Ví dụ (2) và (3)

C.

Cả 3 ví dụ (1);  (2) và (3).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...