Cho ba linh kiện: điện trở thuần $R=60\,\,\Omega $, cuộn cảm thuần L và tụ điện

A. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là ${{i}_{1}}=\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{12} \right)\,\,\left( A \right)$ và ${{i}_{2}}=\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{7\pi }{12} \right)\,\,\left( A \right)$. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức: [Website dethithpt.com độc quyền phát hành]
B. $i=2\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,\,\left( A \right).$
C. $i=2\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,\,\left( A \right).$
D. $i=2\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{4} \right)\,\,\left( A \right).$
E. $i=2\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{4} \right)\,\,\left( A \right).$
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...