Cho ba đường thẳng: D1: x + y - 1 = 0, D2 : -mx + y + m = 0, D3 : 2x + my - 2 = 0. Mệnh đề đúng là
I. Điểm A(1 ; 0) ∈ D1
II. D2 luôn đi qua điểm A(1 ; 0)
III. D1, D2, D3 đồng quy.

A.

Chỉ I.

B.

Chỉ II.

C.

Chỉ III.

D.

Cả I, II và III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Toạ độ điểm A nghiệm đúng cả 3 phương trình cho nên I, II và III đều đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...