Cho ba dung dịch: Dung dịch chuối xanh, dung dịch chuối chín, dung dịch KI.Chỉ dùng

một thuốc thử duy nhất nào sau đây để phân biệt ba dung dịch trên.

A.

Khí O2

B.

Khí O3

C.

Cu(OH)2

D.

NaOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dùng khí O 3 oxi hóa KI tạo I 2 , dùng I 2 để nhận biết hồ tinh bột

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...