Cho ba dung dịch: Dung dịch chuối xanh, dung dịch chuối chín, dung dịch KI.Chỉ dùng

một thuốc thử duy nhất nào sau đây để phân biệt ba dung dịch trên.

A.

Khí O2

B.

Khí O3

C.

Cu(OH)2

D.

NaOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dùng khí O 3 oxi hóa KI tạo I 2 , dùng I 2 để nhận biết hồ tinh bột

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...