Cho ba điểm A(-2;5), B(6;1), C(4;-3). Xét phép tịnh tiến theo vecto v =(20;21) biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’. Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A’B’C’ là

A.

(−19;20)

B.

(−19;22)

C.

(19;22)

D.

(21;22)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(−19;22)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...