Cho ba điểm M(1 ; 0 ; 0), N(0 ; 1 ; 0), P(0 ; 0 ; 1), cosin của góc giữa mặt phẳng (MNP) và mặt phẳng (Oxy) bằng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...