Cho ba điểm A(4 ; 2 ; 0), B(1 ; 1 ; 5) và C(-1 ; -2 ; -1). Giao điểm D của mp(ABC) với trục Ox có hoành độ là: 

A.

B.

C.

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giả sử D = (x ; 0 ; 0) ⇒  = (x - 4 ; - 2 ; 0).

 = (-3 ; -1 ; 5),  = (-5 ; - 4 ; -1)

⇒  =(21 ; -28 ; 7). ,  và  đồng phẳng khi và chỉ khi:

 = 0 ⇔ 21(x - 4) + 56 = 0 ⇔ x = 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...